SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Gyldighed
Betingelserne er gældende for alle bestillinger placeret ved AAFL, medmindre andet er skriftligt aftalt med køber.
Priser
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms.
AAFL pålægger afgifter i henhold til gældende regler.
Levering
Levering finder sted som aftalt med køber, og risikoen for varer overgår til køber ved levering.
Ved ordre under kr. 4500 ekskl. moms, betaler køber fragtomkostninger, denne omkostning afhænger af størrelse, vægt og destination.
Alle ordrer pålægges et miljøbidrag.
Såfremt køber ikke er oprettet som debitor hos AAFL, afsendes ordrer, når forudbetaling har fundet sted.
Betaling
Er køber ikke oprettet som debitor hos AAFL, kræves betaling foretaget ved afhentningstidspunktet. Er køber oprettet som debitor hos AAFL, finder betaling sted jf. indgået betalingsaftale.
Betaler køber ikke rettidigt, er AAFL berettiget til at opkræve morarente af det skyldige beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling finder sted.
Produktinformation
Det er til hver en tid købers ansvar, at produktdata på varer købt ved AAFL overholdes. Såfremt køber ikke er i besiddelse af data omkring brug, er det købers pligt at anmode om disse ved handel med AAFL.
Reklamation og mangler
Køber forpligter sig til straks ved modtagelsen, at kontrollere leverancen for skade, fejl og mangler.
Såfremt der er skade, fejl og/eller mangler, skal køber straks meddele AAFL herom.
Køber må ikke foretage sig noget, med den vare, hvorover der reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med AAFL.
Såfremt AAFL hæfter for en mangel, foretager AAFL efter eget valg afhjælpning af udbedring af fejl og mangler.
Såfremt fejl og mangler skyldes manglende information og/eller fejl fra køber ved bestillingsøjeblikket, forbeholder AAFL sig retten til afslå reklamationen, eventuel udbedring af fejl og forsendelse vil foregå på købers regning, medmindre andet aftales.
AAFL’s eventuelle erstatningspligt kan ikke overstige den fakturerede værdi.
Produktansvar
AAFL er kun ansvarlig for personskade, hvis køber dokumenterer, at skaden skyldes uagtsomhed fra AAFL’s side eller fra andre personers side, for hvem AAFL har ansvaret.
Skader, forsinkelser og andre forhold opstået som følge af købers manglende færdigheder i brug/betjening samt forkert anvendt metode, er AAFL uvedkommende.
AAFL er aldrig forpligtet til, at betale køber erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Det er købers ansvar at kontrollere toninger/farver inden brug, AAFL hæfter ikke for udbedring eller andre omkostninger hvis farven ikke er korrekt.
Retur
Som en ekstra service tilbydes 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen er afsendt fra AAFL. Køber står selv for omkostningerne ved forsendelse af returvarer.
Skulle der går længere end 14 dage trækkes der flg. procent fra den faktureret pris på varen:
2 – 4 uger = 10%.        4-8 uger = 20%.
Efter 8 uger tages varen ikke retur.
Følgende tages ikke retur:
Produkter som er tonet/forarbejdet.
Produkter med højst 1 års holdbarhed.
Skaffevarer.
Udgået varer / restpartier.
Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde, og hvis returnering aftales skriftligt.
Tvist
Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og AAFL, som ikke kan afklares ved forhandling, herunder disse salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret. Enhver tvist skal afgøres ved de danske domstole.      
KONTAKT OS

Aalborg Farve og Lak A/S
Gøteborgvej 33
9200 Aalborg

Tel.: +45 98 15 33 11
Mail: info@aafl.dk

CVR: 16195847

Åbningstider

Man-torsdag: 7.00-15.30
Fredag:  7.00-13.30

EKSPEDITION AUTO & INDUSTRI
Man-torsdag: 7.00-15.00
Fredag:7.00-13.00

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.